Cele 10 „porunci” etice din IT (2/3)

După ce am văzut în articolul precedent ce este etica și de ce este important să o avem și în domeniul IT, în acest al doilea articol din mini-seria dedicată eticii în IT voi discuta cadrul istoric în care s-au dezbătut primele încercări de a elabora niște coduri de etică software, și unul dintre cele mai cunoscute astfel de coduri, mai exact cele 10 „porunci” etice din domeniul calculatoarelor.

(1) Scurt istoric

După al Doilea Război Mondial (1939-1945), domeniul informației și al calculatoarelor cunoaște o dezvoltare exponențială, după ce și-a dovedit importanța în decriptarea codurilor germane ce erau criptate cu ajutorul mașinăriei „Enigma”. Prima personalitate marcantă care a pus bazele acestui domeniu și care a anticipat dezvoltarea a tot ce va însemna Computer Science a fost Alan Turing. Matematician de geniu și vizionar, la o conferință a Societății de Științe Matematice susținută la Londra în februarie 1947, el a zis: „Vom avea nevoie de un număr mare de matematicieni abili” deoarece „vom avea foarte multă muncă de acest fel”. Astfel, din această „foarte multă muncă” vor reieși, mai târziu, primii germeni ai eticii necesare în domeniul ce avea să influențeze decisiv dezvoltarea tehnologiei în următoarele decenii.

Prima încercare oficială, în adevăratul sens al cuvântului, de a defini și redacta un cod de norme deontologice în domeniul ingineriei software a fost în cadrul Conferinței alianței NATO de Inginerie Software desfășurată la Garmisch, în Germania de Vest, în octombrie 1968. Aici, experții din țările membre s-au adunat pentru a defini un set de bune practici în Computer Science, care să aibă o aplicabilitate cât mai mare. Deoarece lumea se afla în plin Război Rece, acel set de bune practici nu a fost adoptat pe o scară foarte largă.

(2) Cele 10 „porunci” etice ale eticii în domeniul Calculatoarelor/ IT

După căderea comunismului și încheierea Războiului Rece, climatul politic a permis reluarea activității de a redacta un cod de etică cât de cât unitar în domeniul IT. Astfel, în 1992, este scris unul dintre cele mai cunoscute astfel de coduri: Cele 10 „porunci” ale Eticii în domeniul Calculatoarelor (Ten Commandments of Computer Ethics). Acestea au fost dezvoltate de Institutul de Etică a Calculatoarelor (Computer Ethics Institute) de la Washington, și publicate de Ramon Barquin pentru a crea „un set de standarde care să ghideze și să instruiască oamenii în utilizarea etică a computerelor”. Astfel, textul acestui cod, tradus în română, este următorul:

  1. Nu utiliza calculatorul pentru a face rău altor persoane.
  2. Nu interfera cu munca altor persoane pe calculator.
  3. Nu trage cu ochiul la fișierele din calculatorul altei persoane.
  4. Nu utiliza calculatorul pentru a fura.
  5. Nu utiliza calculatorul pentru a depune mărturie falsă/ minți.
  6. Nu copia și nu utiliza software cu drept de proprietate pentru care nu ai plătit.
  7. Nu utiliza calculatorul altei persoane fără permisiunea ei sau o compensație pe măsură.
  8. Nu îți însuși creațiile intelectuale făcute de alte persoane.
  9. Gândește-te la consecințele sociale ale programului pe care îl scrii.
  10. Întotdeauna să folosești computerul astfel încât să asiguri considerație și respect pentru cel de lângă tine.

După cum putem observa, primul lucru care ne sare în ochi este acela că formularea acestui set de reguli etice a fost inspirat de cele 10 porunci din Biblie, în formulare negativă, lucru ce cred că a ajutat destul de mult la diseminarea și cunoașterea lor în rândul publicului. A doua observație este dată de simplitatea ideilor pe care le reflectă: ele se adresează tuturor, indiferent de nivelul de pregătire în IT, ideile sunt ușor de formulat și înțeles, iar valabilitatea lor dobândește astfel un caracter universal. De asemenea, linia principală pe care au fost construite, „firul roșu” al acestora, este aceea de a nu face rău altora, individual și profesional, prin interacțiunile noastre cu calculatorul, pentru că de multe ori, fără să ne dăm seama, putem să facem ceva rău din pură greșeală.

Concluzii

Chiar dacă nu a existat de la început un cod de etică unitar care să fie cunoscut de către toți inginerii software, cele 10 „porunci” etice pot fi o soluție de a contura un astfel de cadru. Formulate într-o notă foarte simplă și ușor de înțeles, linia lor etică are la bază ideea de a nu face rău și de a nu afecta munca și viața celorlalți oameni care lucrează în IT sau în alte domenii ce au legătură cu sfera calculatoarelor.

Surse consultate

Legat de contextul și datele istorice (1):

https://www.todaysoftmag.ro/article/3602/codul-de-conduita-al-programatorului-profesionist

Pentru mai multe detalii despre context, text original și interpretarea „poruncilor” (2):

https://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments_of_Computer_Ethics

https://www.cmpe.boun.edu.tr/~say/c150/intro/lit10.html

Acesta articol face parte dintr-o serie dedicată Eticii în IT. Celelalte articole sunt disponibile mai jos:

De ce avem nevoie de etică în domeniul IT? (1/3)

Diverse coduri și principii de etică în IT (3/3)

Mircea-Gabriel Macarie

https://www.linkedin.com/in/mirceamacarie/

Tech enthusiast și QA engineer, membru al comunității Vlog De IT. Interesat de testare software (QA) în general, de User Experience și Web Development.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *